NYHET. Psykoterapi i Hunnebostrand, Sotenäs kommun från Mars 2020.

”Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.”

- T Tranströmer

Walk and talk

Psykoterapi utomhus.

Ett psykoterapeutisk samtal med hjälp av vandringens rytm. Det kan vara enklare att få rörlighet i tanken under rörelse och samtalet flyter på där vi vandrar sida vid sida. Syftet är det samma som vid ordinarie psykoterapi endast formen är en annan. Du kan föreslå en runda inom Sotenäs kommun på ca 40 minuters lugn promenadtakt om du har en slinga du tycker om. Alternativt utgår vi från min mottagning på Skolgatan 17 i Hunnebostrand.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykoterapi innebär en möjlighet att få möta sig själv i närvaron av en annan. Att genom den andre få stödet att våga närma sig det man länge undvikit att se eller förstå om sig själv.Psykodynamisk psykoterapi är för dig som vill utvecklas, inte ser dig själv som någon som ska bli botad. Du som vill eller behöver återskapa tilltron till din egen förmåga att leva ditt liv. 

Vi människor är beroende av balans för att må bra. Balans mellan dig och andra, men också balans inom dig själv; mellan känsla, tanke och kropp. Symtomen på en utveckling som stoppats och skapat obalans kan ta sig uttryck som ångest, depression eller problem i relationer till andra. Detta kan skapa följder som sömnsvårigheter, aggressivitet och olust. Psykoterapi kan ge dig möjlighet att våga leva i känslomässig närhet med dig själv och andra, att förbättra dina relationer.

Inledningsvis möts vi i ett eller ett par samtal för att se på vilket sätt jag kan hjälpa dig. För att boka tid är du välkommen att ringa eller maila, se kontaktuppgifter.

Inom psykoterapi förs journal enligt Patientdatalagen (PDL). Läs vidare om GDPR och vår personuppgiftspolicy här.