Presentation Ferm Psykoterapi och Lärande

Vi har under våra år inom offentlig sektor och arbete i ideella organisationer samlat på oss en bred och gedigen erfarenhet av olika utvecklande arbeten. Bredden finns mellan pedagogik och psykoterapi. Det är nu dags att samla denna bredd under vår eget paraply Ferm Psykoterapi och Lärande. Vi kommer att bedriva olika verksamheter där psykoterapi, utbildning, kurser och verksamhetsutveckling utgör kärnan. Våra kompetenser kompletterar varandra och vårt nätverk ger möjligheter till att samarbeta med kollegor och andra spännande personer i kommande uppdrag. Vi finns i Bohuslän med terapiverksamheten, men kan i utbildning och handledningsuppdragen förflytta oss efter behov. Det som förenar oss är vårt uppriktiga intresse för mänsklig utveckling.

Samarbetspartners

Ingalill Ferm

Ingalill Ferm

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och pedagog

Ingalill har som psykolog och psykoterapeut lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi. Hon har arbetat med familjer, barn och ungdomar inom specialistpsykiatri. Ungdomar inom skola och Ungdomsmottagningar, vuxna i privat verksamhet och traumatiserade personer inom Röda Korsets verksamhet. 

Dessutom arbetar hon gärna med handledning inom utbildningar och verksamheter. Hon har erfarenhet av undervisning och handledning inom Psykoterapeutprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke högskola på både grundnivån (Steg 1) och den legitimationsgrundande påbyggnadsutbildningen (steg 2). Genom åren har hon även handlett arbetsgrupper inom primärvård, socialtjänst, LSS, gruppboende, HVB-hem, kyrklig verksamhet och behandlingshem. 

Som pedagog har hon en lärarutbildning som grund och erfarenheter av att skapa kurser och utbildningar med varierande innehåll för olika grupper som exempelvis Samtalskurs för sjukhuspersonal, handledarutbildning för internhandledare inom kommunal förvaltning, Samtalsledarutbildning och ämnet Psykologi på gymnasienivå. Hennes engagemang och pedagogiska förmåga är ofta uppskattad.

Christer Ferm

Christer Ferm

CERT. ledarskaps- och verksamhetscoach, Action learning facilitator

Christer har varit aktivt intresserad av lärande och utveckling sedan tiden på Lärarhögskolan. Han har ständigt haft tankar om, utmanat och prövat olika sätt att lära. Grundantagandet är att det egentligen inte går att lära någon annan någonting. Det handlar om att underlätta för ett inifrånmotiverat lärande (empowerment) där individer och grupper är delaktiga och äger sitt eget lärande. 

Som utvecklingsledare och utvecklingschef i olika kommuner har Christer fått en fördjupad förståelse för hur man kan hjälpa individer, grupper och organisationer att lära. 

Han har varit med och utvecklat Action Learning i Sverige och utbildar facilitators i Action Learning. Christer är också certifierad verksamhets och ledarskapscoach (ABCL Association of business and leadership coaching). 

Hur man kan förstå drivkraften bakom beteenden intresserar honom mycket och han är certifierad facilitator i Human Dynamics, vilket är mycket användbart i exv. teamutveckling. Christer är också mycket involverad i att utveckla demokratifrågan i grupper och organisationer. Med adress till utbildningssystemet skrev han boken ”Demokrati i praktiken” som handlar om elev-och föräldrainflytande på riktigt i skolan.