NYHET! SKRIV och VANDRA 2023

Det handlar om utveckling

Att vara människa är att vara i utveckling

Från det att livet börjar (utvecklingspsykologi) till att människan fördjupar sina intressen (pedagogik) eller ingår i en grupp (grupputveckling) eller ska leda andra (ledarskaps-psykologi). Att se möjligheterna i att utvecklas är det gemensamma här. Vi har intresse för utveckling och har lång och bred erfarenhet från arbetet med lärande, handledning och psykoterapi

Ingalill Ferm

Ingalill Ferm

leg psykolog,
leg psykoterapeut, handledare och pedagog

Christer Ferm

Christer Ferm

CERT. LEDARSKAPS- OCH VERKSAMHETSCOACH, ACTION LEARNING FACILITATOR

Psykoterapi

Psykoterapi innebär en möjlighet att få möta sig själv i närvaron av en annan. Att genom den andre få stödet att våga närma sig det man länge undvikit att se eller förstå om sig själv.

Handledning

Alla som arbetar i människonära yrken kan ha nytta av handledning. För att fortsätta utveckla sin professionalitet, för att bli stärkt eller avlastad i en utsatt arbetssituation eller att tillsammans i arbetsgruppen hitta utvecklade arbetsformer.

Lärande

”Vi lär inte så mycket när vi är motiverade att lära som när vi är motiverade att uppnå/åstadkomma något” (D. Casey) 

I vårt företag har vi tagit fasta på detta citat när vi arbetar med lärande på olika sätt. Detta innebär också att delaktighet är en självklar del i de lärandeförsök vi människor gör dagligen om vi vill få till ett hållbart lärande.